Nacházíte se: Mallorca Home & Bohemia Gold » faq » FAQ Mallorca

Vaše nejčastější dotazy - Mallorca

Co potřebuji k nákupu nemovitosti na Mallorce?

Potřebujete především dvě věci - vážný zájem o koupi nemovitosti a odpovídající finanční bonitu. Ostatní náležitosti vám pomůžeme vyřešit - kupní harmonogram, prověření nemovitosti, registraci NIE (španělské daňové identifikační číslo), otevření bankovního účtu, vyřízení výhodné španělské hypotéky, volbu vhodného advokáta, zajištění státního notáře, překlady smluv i změny smluv s dodavateli energií.


Jaké jsou poplatky spojené s koupí?

Uvedená cena je cena prodávané nemovitosti. K ní je třeba připočítat 9-12% z ceny nemovitosti, které zaplatíte po podpisu kupní smlouvy u notáře. Poplatek zahrnuje 8% daň z převodu nemovitosti (u novostaveb se neplatí 8% daň z převodu, ale 10% daň z přidané hodnoty), 1% advokátní poplatek, dále notářský poplatek a poplatek katastrálnímu úřadu. Naše služby hradí prodávající strana.


Jak transakce probíhá?

Samotná finanční transakce má dvě časti - rezervaci a platbu nemovitosti. Rezervace ve výši 10% z ceny nemovitosti se standartně provádí klasickým bankovním převodem do 10 dnů od podpisu rezervační smlouvy (smlouvy o smlouvě budoucí) na notářský úschovní účet. Částku ve výši 90% ceny převádíte před podpisem kupní smlouvy na vlastní bankovní účet ve Španělsku. Banka vám poté vydá bankovní šeky v příslušné výši a těmi zaplatíte nemovitost přímo u notáře, při podpisu kupní smlouvy. 


Potřebuji advokáta?

Nemovitost můžete zakoupit bez advokáta, asistenci dobrého advokáta z Mallorky vám však 100% doporučujeme. Originály rezervační i kupní smlouvy se vyhotovují ve španělském jazyce a podléhají španělskému právu. Zajišťujeme celý proces prodeje a pečlivě hlídáme jeho bezchybný průběh, dobrý advokát je však vaší nejlepší pojistkou. Spolupracujeme se špičkovými advokátními kancelářemi z Palmy de Mallorca a při výběru spolehlivého a pružného advokáta vám rádi poradíme.


Potřebuji španělský účet?

Ano, na váš španělský bankovní účet převedete částku potřebnou k platbě nemovitosti a k úhradě souvisejících poplatků. Platba pak probíhá šeky vydanými bankou (kryté bankovní šeky) přímo při podpisu kupní smlouvy u notáře. Bankovní účet budete potřebovat i nadále při platbě za energie a služby související s provozem a údržbou vaší nové nemovitosti a při platbě ročních daní z nemovitosti.


Mohu na Mallorce zažádat o hypotéku?

Ano, výhodná španělská hypotéka je běžný způsob spolufinancování nákupu nemovitosti. U nemovitostí s cenou převyšující 700.000 Eur je to téměř nezbytnost, ušetříte tak na platbě majetkové daně. Spolupracujeme s bankéři jedné z nejstabilnějších španělských bank, založené v roce 1926 právě na Mallorce. Financování včetně předjednání hypotéky vám pomůžeme řešit ještě před první návštěvou Mallorky. Standartní hypotéka pokrývá 50-60% ceny nemovitosti (splátky 15 let), maximálně však 70% (splátky 20 let). 


V jakém jazyce probíhá komunikace s bankou, s advokátem, s notářem?

Úředním jazykem na Mallorce je španělština, originály hypoteční, rezervační i kupní smlouvy jsou vyhotoveny taktéž ve španělštině. Ke každé smlouvě zajišťujeme anglickou verzi, budete-li vyžadovat certifikované české překlady, využíváme osvědčený překladatelský servis v ČR. Na Mallorce spolupracujeme s bankéři a advokáty se specializací na zahraniční klientelu, angličtina je v komunikaci samozřejmostí. Druhým nejpoužívanějším jazykem je němčina.


Jaký je rozdíl mezi koupí nemovitosti v ČR a na Mallorce?

Koupě nemovitosti probíhá obdobně jako v ČR - přes financování, prohlídku, rezervaci, koupi až po následný správní servis. Rozdíl je ve způsobu nabytí nemovitosti - nabývacím titulem je ve Španělsku kupní smlouva podepsaná před notářem, nikoli následný zápis do rejstříku vlastnictví (obdoba českého katastru nemovitostí). Koupi nemovitostí na Mallorce obvykle zajišťují dva makléři, jeden na straně prodávajícího a druhý na straně kupujícího. Rozdíl je také ve výši souvisejícíh polatků (daň z převodu, notářský a katastrální poplatek).


Jak probíhá prohlídka nemovitosti?

Během prohlídky se rozhoduje o koupi nemovitosti i o jejím bezchybném průběhu. Ještě před prohlídkou s vámi budeme konzultovat financování nemovitosti a pomůžeme s výběrem bankéře a advokáta na Mallorce, případně s předjednáním výhodné španělské hypotéky. Je třeba počítat s minimálně 3-denní návštěvou Mallorky, abychom stihli prohlídku nemovitosti, obhlídku oblasti, konzultaci s makléřem prodávajícího, návštěvu banky a konzultaci u advokáta. Po celou dobu vás bude provázet makléř z Mallorca Home.


Jak probíhá rezervace nemovitosti?

Pracujeme ve výhradním zastoupení Mallorca Home Feeling (Sóller) a Synergy Homes (Palma), rezervační smlouvu tedy vystavíme v příslušné kanceláři (dle oblasti). Rezervační smlouvu zkontroluje a upraví váš španělský advokát, případně ji vystaví přímo. Jakmile doladíme všechny náležitosti a zapracujeme požadavky obou zúčastněných stran, smlouvu s vámi podepíšeme v ČR nebo na Mallorce. Rezervace nabývá účinnosti zaplacením 10% rezervačního poplatku, nejlépe na notářský úschovní účet.


Kdy se stanu vlastníkem nemovitosti?

Nabývacím titulem je ve Španělsku i na Mallorce kupní smlouva, nikoli následný zápis do rejstříku vlastníctví (obdoba českého katastru nemovitostí). Kupní smlouva se podepisuje u státního notáře, podpisem zůčastněných stran pod notářským dohledem přechází vlastnictví nemovitosti z prodávajícího na kupujícího. Z kanceláře notáře odcházíte již s nabývacím titulem a "s klíčemi", přímo do vaší nové nemovitosti za doprovodu makléře z Mallorca Home, který o převzetí vyhotoví fomální zápis.


Mohu novou nemovitost ihned pronajmout?

Ano, nemovitost můžete pronajmout záhy po podpisu kupní smlouvy. Zde je třeba rozlišovat mezi dlouhodobým a krátkodobým pronájmem. Dlouhodobý pronájem je stvrzený nájemní smlouvou na dobu minimálně 1 měsíce a není zde žádné formální omezení. Krátkodobý pronájem nemovitosti je možný, pokud má nemovitost schválenou turistickou licenci. Máte-li v úmyslu nemovitost komerčně pronajímat, doporučujeme vybírat z nemovitostí s platnou turistickou licencí.


Jaké jsou povinnosti vlastníka nemovitosti na Mallorce?

Jako vlastník nemovitosti na Mallorce máte povinnost platit roční daň z nemovitosti (IBI) ve výši cca 0,1% z kupní ceny a městskou daň v přibližně stejné výši. V některých oblastech se platí odděleně odvoz odpadu, počítat je třeba také s pojištěním nemovitosti. V případě koupě bytu v domě či nemovitosti v komunitní oblasti platí vlastník měsíční poplatek za správu společných prostor. Správu všech poplatků i veškeré úřední pošty je na Mallorce běžné svěřit do rukou advokáta.