Nacházíte se: Mallorca Home & Bohemia Gold » faq » FAQ Mallorca

Vaše nejčastější dotazy - Mallorca

1

Co potřebuji k nákupu nemovitosti na Mallorce?

Potřebujete především dvě věci - vážný zájem o koupi nemovitosti a odpovídající finanční bonitu. Ostatní náležitosti vám pomůžeme vyřešit - vyhledání nemovitosti, prověření nemovitosti, registraci NIE (španělské daňové identifikační číslo), otevření bankovního účtu, vyřízení hypotéky, volbu vhodného advokáta, zajištění státního notáře, překlady smluv i změny smluv s dodavateli energií.


Jaké jsou poplatky spojené s koupí?

Uvedená cena je cena prodávané nemovitosti. K ní je třeba připočítat poplatky 10-14% z ceny nemovitosti, které zaplatíte zároveň s podpisem kupní smlouvy u notáře. Poplatky zahrnují: daň z převodu nemovitosti (8-10% dle její ceny) nebo daň z přidané hodnoty (10% nahrazuje daň z převodu u novostaveb). V případě využití služeb španělského advokáta 1% z ceny nemovitosti, dále notářský poplatek, poplatek katastrálnímu úřadu a poplatek Mallorca Home.


Jak transakce probíhá?

Samotná finanční transakce má dvě časti - rezervaci a platbu nemovitosti. Rezervace ve výši 10% z ceny nemovitosti se standardně provádí klasickým bankovním převodem do 5 dnů od podpisu rezervační smlouvy (smlouvy o smlouvě budoucí) na rezervační nebo úschovní účet. Částku ve výši 90% ceny převádíte před podpisem kupní smlouvy na vlastní bankovní účet ve Španělsku. Banka vám poté vydá bankovní šek v příslušné výši a tím zaplatíte nemovitost přímo u notáře, při podpisu kupní smlouvy. Je také možné zaslat obě částky 10% + 90% na notářský úschovní účet.


Potřebuji advokáta?

Nemovitost můžete zakoupit bez advokáta, asistenci dobrého advokáta z Mallorky vám však 100% doporučujeme. Originály rezervační i kupní smlouvy se vyhotovují ve španělském jazyce a podléhají španělskému právu. Zajišťujeme celý proces prodeje a pečlivě hlídáme jeho bezchybný průběh, dobrý advokát je však vaší nejlepší pojistkou. Spolupracujeme s osvědčenými advokátními kancelářemi z Mallorky a při výběru spolehlivého a pružného advokáta vám rádi poradíme.


Potřebuji španělský účet?

Ano, na váš španělský bankovní účet převedete částku potřebnou k platbě nemovitosti a k úhradě souvisejících poplatků. Platba pak probíhá šeky vydanými bankou (kryté bankovní šeky) přímo při podpisu kupní smlouvy u notáře. Bankovní účet budete potřebovat i nadále při platbě za energie a služby související s provozem a údržbou vaší nové nemovitosti a při platbě roční daně z nemovitosti. Chcete-li se úplně vyhnout španělskému bankovnímu systému, je možné využít pro uložení celé kupní ceny notářskou úschovu a daně a poplatky za služby platit z vašeho českého eurového účtu.


Mohu na Mallorce zažádat o hypotéku?

Ano, výhodná španělská hypotéka je běžný způsob spolufinancování nákupu nemovitosti, úrok se pohybuje od 1 do 2%. Spolupracujeme s renomovanou kapitálovou společností z Palmy de Mallorca i s několika bankami, financování vám můžeme pomoci řešit ještě před prohlídkou nemovitosti. Standartní hypotéka pokrývá 50-60% ceny nemovitosti (splátky 15 let), maximálně však 70% (splátky 20 let). 


V jakém jazyce probíhá komunikace s bankou, s advokátem, s notářem?

Úředním jazykem na Mallorce je španělština, originály hypoteční, rezervační i kupní smlouvy jsou vyhotoveny taktéž ve španělštině. Ke každé smlouvě zajišťujeme anglickou verzi, budete-li vyžadovat certifikované české překlady, využíváme osvědčený překladatelský servis v ČR. Na Mallorce spolupracujeme s bankéři a advokáty se specializací na zahraniční klientelu, angličtina je v komunikaci samozřejmostí. Druhým nejpoužívanějším jazykem je němčina.


Jaký je rozdíl mezi koupí nemovitosti v ČR a na Mallorce?

Koupě nemovitosti probíhá obdobně jako v ČR - přes financování, prohlídku, rezervaci, koupi až po následný správní servis. Rozdíl je ve způsobu nabytí nemovitosti - nabývacím titulem je ve Španělsku kupní smlouva podepsaná u notáře, nikoli následný zápis do rejstříku vlastnictví (obdoba českého katastru nemovitostí). Koupi nemovitosti na Mallorce obvykle zajišťují dva makléři, jeden na straně prodávajícího a druhý na straně kupujícího. Rozdíl je také ve výši souvisejícíh polatků (daň z převodu, notářský a katastrální poplatek).


Jak probíhá prohlídka nemovitosti?

Během prohlídky se rozhodujete o koupi nemovitosti. Ještě před prohlídkou s vámi budeme konzultovat financování nemovitosti a pomůžeme s výběrem banky a advokáta na Mallorce, případně s předjednáním výhodné španělské hypotéky. Je vhodné počítat s alespoň 3-denní návštěvou Mallorky, abychom zajistili prohlídku nemovitosti, obhlídku oblasti, konzultaci s makléřem prodávajícího a konzultaci u advokáta. Po celou dobu vám bude k dispozici makléř z Mallorca Home.


Jak probíhá rezervace nemovitosti?

Prodáváme nemovitosti na základě obchodních smluv s renomovanými kancelářemi splňujícími španělské licenční a profesní standardy. Třístrannou rezervační smlouvu vystavíme u španělského advokáta nebo v kanceláři zastupující majitele vámi vybrané nemovitosti. Jakmile doladíme všechny náležitosti a zapracujeme vaše požadavky, smlouvu s vámi podepíšeme v ČR, na Mallorce či on-line. Rezervace nabývá účinnosti zaplacením 10% rezervačního poplatku na stanovený rezervační nebo úschovní účet.


Kdy se stanu vlastníkem nemovitosti?

Nabývacím titulem je ve Španělsku i na Mallorce kupní smlouva, nikoli následný zápis do rejstříku vlastníctví (obdoba českého katastru nemovitostí). Kupní smlouva se podepisuje u státního notáře, podpisem zůčastněných stran přechází vlastnictví nemovitosti z prodávajícího na kupujícího. Z kanceláře notáře odcházíte již s nabývacím titulem a s klíčemi od vaší nové nemovitosti. 


Mohu novou nemovitost ihned pronajmout?

Ano, nemovitost můžete pronajmout záhy po podpisu kupní smlouvy. Zde je třeba rozlišovat mezi dlouhodobým a krátkodobým pronájmem. Dlouhodobý pronájem je stvrzený nájemní smlouvou na dobu minimálně 1 měsíce a není zde žádné formální omezení. Krátkodobý pronájem nemovitosti je možný, pokud má nemovitost schválenou turistickou licenci. Máte-li v úmyslu nemovitost komerčně pronajímat, doporučujeme vybírat z nemovitostí s platnou turistickou licencí.


Jaké jsou povinnosti vlastníka nemovitosti na Mallorce?

Jako vlastník nemovitosti na Mallorce máte povinnost platit roční daň z nemovitosti (IBI), městskou daň (odvoz odpadu) a daň z příjmu. Daň z nemovitosti se odvíjí od velikosti nemovitosti, městská odpadová daň se pohybuje mezi 150-250Eur /rok. Daň z příjmu je roční, pokud nemovitost nepronajímáte (tzv. fiktivní pronájem) nebo čtvrtletní, pokud pronajímáte a je v podobné výši jako IBI. V případě koupě bytu v domě či nemovitosti v komunitní správě platí vlastník měsíční poplatek za správu společných prostor, počítat je třeba také s pojištěním nemovitosti. Správu všech poplatků i úřední pošty je na Mallorce možno svěřit do rukou advokáta či gestorie.