Nacházíte se: Mallorca Home | First Andalucia » FAQ Česká republika

Vaše nejčastější dotazy - Česká republika

vitkovice5

 

Mohu zakoupit nemovitost jako cizinec?

V České republice jsou stejné podmínky nákupu nemovitostí pro tuzemské i zahraniční kupující, ať se jedná či nejedná o občany EU. Vyžadovány jsou platné osobní doklady a čistý trestní rejstřík. Nemovitost lze zakoupit také na dálku na základě plné moci. Bohemia Gold zajišťuje realitní full-servis pro tuzemskou i zahraniční klientelu.


Jaké jsou poplatky spojené s koupí / prodejem nemovitosti?

Jste-li kupujícím nemovitosti, nesete obvykle náklady na úschovu kupní ceny (bankovní poplatky) a hradíte poplatek katastrálnímu úřadu (2000Kč / 1vklad). Jste-li prodávající, hradíte smluvní provizi z prodeje. Naše kancelář zajišťuje právní servis i ověření smluv. Případné služby externího advokáta si hradí kupující nebo prodávající sám.


Jak transakce probíhá?

Samotná finanční transakce má dvě části - rezervaci a platbu nemovitosti. Platbu rezervačního poplatku provede zájemce na rezervační účet při podpisu rezervační smlouvy. Kupní cenu převede zájemce (nyní kupující) do 5 dnů od podpisu kupní smlouvy buďto přímo prodávajícímu, nejčastěji však na úschovní účet (notářský, bankovní, advokátní nebo realitní). Z úschovního účtu je kupní cena vyplacena prodávajícímu po zapsání vlastnického práva kupujícího v katastru nemovitostí.


Jak přechází nemovitost z kupujícího na prodávajícího?

Ověřenou kupní smlouvu spolu s příslušným návrhem na vklad do katastru nemovitostí registrujeme na příslušném katastrálním úřadě do 3 dnů od zaplacení kupní ceny. Katastr dodržuje 20denní ochrannou lhůtu, poté má 30 dní na provedení vkladu. Běžně vklad zapíše během 1-5 dnů po uplynutí ochranné lhůty. Právní účinky vkladu nastávají okamžikem ragistrace příslušného návrhu na vklad na katastrálním úřadě, vlastnického právo přechází z prodávajícího na kupujícího provedením (zápisem) vkladu.


Co je úschova kupní ceny?

Úschova kupní ceny slouží k ochraně prostředků během převodu vlastnického práva k nemovitosti. Kupní cena je vyplacena kupujícím do 5 dnů po podpisu kupní smlouvy na úschovní účet (notářský, bankovní, advokátní nebo realitní). V případě čerpání hypotéky je úschova prostředků podmínkou banky, na úschovní účet zaplatí část kupní ceny kupující a část banka poskytující úvěr. Kupní cena je vyplacena prodávajícímu dle úschovní smlouvy až po provedení změny vlastnického práva v katastru nemovitostí.


Potřebuji advokáta?

Naše kancelář odborně zajišťuje veškerý právní servis související s nákupem i prodejem nemovitostí. Smlouvy i ostatní související dokumenty připravujeme pro každý obchodní případ individuálně. Prodávající i kupující má vždy možnost smlouvy konzultovat a požadovat úpravy. Pokud si přejete využít služeb vlastního advokáta, převezme kontrolu smluv, případně vypracuje smlouvy vlastní. Advokáta pro nákup ani prodej nemovitosti nepotřebujete, dobrý advokát je však vaší nejlepší pojistkou.


Mohu financovat hypotékou?

Máte-li v úmyslu spolufinacovat nemovitost hypotečním úvěrem, je konzultace u finančního poradce nebo v bance prvním krokem k nabytí nemovitosti. Dle vaší finanční bonity vám příslušná banka předschválí maximální výši hypotéky, kterou můžete vyčerpat. Ta spolu s vašimi vlastními prostředky určuje cenový strop nemovitosti, kterou můžete bez obav rezervovat a následně zakoupit.


Jak probíhá prohlídka nemovitosti?

Prohlídka nemovitosti probíhá vždy s makléřem z Bohemia Gold v předem sjednaném termínu. Prohlídce předchází telefonická konzultace ohledně věcných, katastrálních i lokálních údajů nemovitosti. Během prohlídky předá makléř zájemci veškeré dostupné informace o nemovitosti, upozorní zájemce na nedostatky, věcná břemena i možné skryté vady nemovitosti.


Jaké jsou povinnosti vlastníka nemovitosti?

Vlastník nemovitosti je povinen plati roční daň z nemovitosti, přičemž sazba se stanovuje zvláště pro pozemky, jednotky a stavby. Přiznání k dani z nemovitých věcí za stávající rok podává vlastník nemovitosti příslušnému finančnímu úřadu, a to do konce ledna roku následujícího. Dílčí povinnosti související zejména se správou a pronajímáním nemovitostí stanovuje vlastníkům nemovitostí občanský zákoník.